Ultimele Anunţuri

Despre noi

Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a statutului său, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

 

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

 

Colegiul Medicilor din România are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

 

Datoria noastra este:

  • de a apara demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei
  • de a promova drepturile şi interesele medicului în toate sferele de activitate
  • de a asigura respectarea de către medic a obligaţiilor ce ii revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.
  • de a ridica gradul de pregatire profesionala a corpului medical
  • de a sustine principii de ordin moral si organizatoric care sa conduca la protejarea omului bolnav, in spiritul eticii si deontologiei medicale moderne.